Student members

 1. Onam Bansal
 2. Ashish Asija
 3. Akshay Kumar
 4. Praveen Kumar
 5. Heena Bansal
 6. Minakshi Jassoria
 7. Harmanpreet Singh
 8. Amanpreet Kaur
 9. Manpreet Kaur
 10. Dinesh Kumar
 11. Sandeep Kaur
 12. Davinder Sharma
 13. Dilpreet Kaur